Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนข้างโรงเรียนบ้านเพชร) ชุมชนบ้านเมืองต่ำ หมู่ 3 ตำบลห้วยราชาอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

Responsive image