Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม


ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยราช เรื่องเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กและคันหินเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล ๔ ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

Responsive image


รายละเอียด

ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก ชุมชนบ้านตะครอง ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

Responsive image


รายละเอียด

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ชุมชนบ้านตะครอง ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

Responsive image


รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพ ๑๐ อ. จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

Responsive image


รายละเอียด

ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชุมชนบ้านสวายเจริญ .ห้วยราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Responsive image


รายละเอียด

ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านสวายเจริญ ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

Responsive image


รายละเอียด

ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านส่วนรวม(ด้านทิศตะวันออก ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Responsive image


รายละเอียด

ภาพกิจกรรม 2 : การดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

Responsive image


รายละเอียด

ภาพกิจกรรม 1 : การดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

Responsive image


รายละเอียด

แบบกำหนดสถานที่ติดป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ของเทศบาลตำบลห้วยราช

Responsive image


รายละเอียด

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป >>