Responsive image

ข่าวสาร

Responsive image

ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยราช เรื่องเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กและคันหินเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล ๔ ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านต่อ

Responsive image
ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก ชุมชนบ้านตะครอง ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านต่อ

Responsive image
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ชุมชนบ้านตะครอง ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านต่อ

Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพ ๑๐ อ. จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ

Responsive image
ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชุมชนบ้านสวายเจริญ .ห้วยราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

Responsive image
ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านสวายเจริญ ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านต่อ

Responsive image
ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านส่วนรวม(ด้านทิศตะวันออก ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

Responsive image
ภาพกิจกรรม 2 : การดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

อ่านต่อ

Responsive image
ภาพกิจกรรม 1 : การดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

อ่านต่อ


ข่าวเด่น


ข้อมูลการบริการ